ADS – Agrární Demokratická Strana, je středová strana konzervativního typu. Naší vizí je udržitelný rozvoj přírody a české krajiny, kterou musíme předat našim dětem alespoň v takovém stavu, v jakém jsme ji od svých předků převzali. 

Jsme silně proti nezodpovědným levicovým snahám zadlužování země za cenu extrémních až nesmyslných sociálních experimentů a snah rozdávat „z koláče, který jsme si ještě neupekli“. Stejně tak jsme proti extrémním pravicovým tendencím, že trh a peníze vyřeší všechny problémy společnosti. Vytvářejme prostor a podmínky schopným, podnikavým jedincům i skupinám, kteří tvoří hodnoty společnosti, ze kterých pak můžeme podporovat ty, kteří to opravdu potřebují. Podpora produktivní střední třídy, především pak rodin s dětmi, to je to, co naše země potřebuje pro svůj dlouhodobý a udržitelný růst a rozvoj. Příroda a krajina je pak "grunt", který nám předkové zanechali a my máme povinnost se o něj starat a udržovat ho, je to život a chléb naší země. Okamžitý výnos a zisk na úkor budoucích generací je politika, která je nám cizí. Jsme novou stranou navazující na myšlenky agrárních osobností jako byl například Antonína Švehla. Chceme budovat stát pro všechny, ne pro vyvolené. Chceme se stát tradiční stranou politického spektra s podporou střední třídy jako hlavního motoru každé rozvinuté společnosti.