sramek-sako.png

Ing. Pavel Šrámek, MBA, předseda

Farmář, podnikatel na rodinné farmě Milknatur, manažer, bývalý poslanec Parlamentu ČR, farmaří na rodinné farmě Milknatur, plynně anglicky, komunikativně německy a rusky. 

Vystudoval technickou univerzitu v Plzni (1988) a v letech 2008-2009 vystudoval prestižní MBA na Pittsburské Univerzitě v USA. Má 20-ti leté zkušenosti z mezinárodního obchodu, pracoval jako generální ředitel Střední a Východní Evropu v potravinářských společnostech. "Potravinová globalizace je minulostí a její potenciál se vyčerpal, budoucnost je v regionální produkci čerstvých potravin, je třeba se vrátit ke kořenům a nepřevážet sterilní potraviny tisíce kilometrů po světě", tvrdí náš lídr do voleb. V letech 2013-17 byl poslancem parlamentu ČR, kde zastával post místopředsedy zahraničního výboru sněmovny a podvýboru pro živočišnou výrobu. Prosadil tzv. zelenou naftu i pro živočišnou výrobu s tvz. principem VDJ/ha, tedy kdo produkuje organickou hmotu a vrací ji zpět do půdy, aby půda lépe zadržovala vodu v krajině, ten dostane největší slevu na naftě. Je celoživotní sportovec, rád si zahraje tenis a volejbal, miluje přírodu a život, rád čte a studuje historii. Tvrdí, že největším nebezpečím politiky je mlčící většina a to, že nás vedou neschopní a všehoschopní. Nesnáší lháře a podvodníky. Už se nechce dívat na devastaci českého zemědělství, především na snižování živočišné výroby, na nerovné podmínky českých farmářů vůči jejich kolegům v Západní Evropě. Když jednotný trh, tak stejné podmínky pro všechny. A hlavně a prostě jak říkal A.Švehla: "Agrárníci malí, střední i velcí, venkov jedna rodina."

DSCF8852-bile_pozadi-pro_web.jpg
Ivan_c3.jpg

Bc. Petr Šrámek, statutární místopředseda

Podnikatel, farmář, student Vysoké školy ekonomické v Praze, mluví plynně anglicky a španělsky.

Studuje závěrečný 5. ročník na Vysoké škole ekonomické (VŠE) v Praze a bude v roce 2020 promovat a usilovat o titul Ing. na fakultě mezinárodních vztahů (VŠE). Absolvoval roční stáž v poslanecké sněmovně, pracoval na Ministerstvu financí v odboru Mezinárodních právních služeb a pracoval na Generálním ředitelství finanční správy v odboru Vnějších vztahů. Se svým otcem a strýcem farmaří na rodinné farmě Milknatur, kde má na starosti výrobu, zpracování a prodej masných výrobků. V roce 2014 založil se studenty Přednáškový klub z.s. na Západočeské univerzitě v Plzni, kde pořádá zdarma vzdělávácí a přínosné akce pro veřejnost v širokém okolí. Před čtyřmi lety spoluzakládal Agrární demokratickou stranu a dnes je předsedou. Chce obnovit malý a střední regionální zpracovatelský a potravinářský průmysl v České republice neboť jak řiká: „V České republice je obrovská díra na trhu s výrobou potravin, především lokálních, český spotřebitel tyto produkty vyhledává, mnohdy upřednostňuje, ale bohužel není jich dostatek a náš stát je nedostatečně podporuje."  

Ing. Ivan Mittner, místopředseda

Podnikatel a zemědělec, zootechnik, bývalý ředitel Osevy Jaroměřice nad Rokytnou, osobní finanční porace, mluví německy, rusky a italsky. 

Vystudoval Vysokou zemědělskou školu Brno, hraje tenis, miluje přírodu, provozuje myslivost (myslivecká stráž). V roce 2015 zakládal Agrární demokratickou stranu. Nesnáší podvodníky, lháře, nesouhlasí s likvidací českého zemědělství, s nastaveným  způsobem dotací do zemědělství, likvidačním způsobem obdělávání půdy a s nerovnými podmínkami českých zemědělců vůči zemědělcům ostatních států EU.