Hlavním cílem ADS – agrárníků je, aby se do Plzeňského kraje nedostali lidé, kteří zemědělství nerozumí, jako je tomu bohužel dnes.

3 hlavní body programu ADS:

„NEJLEPŠÍ EKOLOG JE DOBŘE HOSPODAŘÍCÍ ZEMĚDĚLEC“. To je naše hlavní heslo. Naším cílem je hlavně PR, vymezit se proti množícím se doslova nepřátelům zemědělců, což se dnes děje už i na západě a postupně to přichází i k nám. Chceme propagovat všechny agrárníky v Plzeňském kraji proti tzv. extrémistickým aktivistům, kteří hlásají, že největší škůdce a původce klimatické změny je zemědělec. My, v Plzeňském kraji, to děláme dobře, máme vyrovnanou živočišnou a rostlinnou výrobu, vracíme organickou hmotu na pole, čímž pomáháme zadržovat vodu v krajině, produkujeme kvalitní potraviny jednak pro zpracovatele, ale rovněž je i finalizujeme do podoby regionálních potravin apod.

„ORGANICKÁ HMOTA ODVEZENÁ NA POLE A ZAORÁNA“

Stejně jako v mnohých západních zemích přispívají regionální/krajské samosprávy k podpoře svých agrárníků v boji proti klimatické změně, i Plzeňský kraj může pomoci. Za 1 tunu statkových hnojiv odvezených na pole a zaoraných, dostane zemědělec finanční podporu. Takový rozpočet bychom chtěli na kraji iniciovat.

„REGIONÁLNÍ VÝROBKY JSOU NEJLEPŠÍM PRODUKTEM PRO SPOTŘEBITELE“.

Chceme podporovat regionální producenty potravin a pomoci jim dostat se do obchodních sítí obchodů v Plzeňském kraji. Tím se snižuje uhlíková stopa převozem potravin přes celou Evropu či svět.