Vyhledat
  • Pavel Šrámek

Obnova českého potravinářství je řešením

#potraviny#sobestacnost#zpracovatelskyprumysl#krajina#puda#zivot#zdravi#ADS


Česká republika není již mnoho let potravinově soběstačná. Stále více potravin dovážíme, dnes už téměř 50 %. Saldo agrárního obchodu je dlouhodobě záporné, v roce 2018 rekordních -40 mld. Kč, tedy o 40 mld. více dovážíme, než vyvážíme. Chlubíme se, jak jsme efektivní a produktivní, ale výsledek je přesně opačný. Proč se tak děje?
Odpověď není jednoduchá a důvodu je hned několik. Dva klíčové důvody vidím jednak v tom, že jsme za posledních 30 let dramatickým způsobem snížili živočišnou výrobu. Díky tomu se mnoho zemědělců přeorientovalo od chovu skotu na rostlinnou výrobu a namířili své úsilí ne na produkci potravin, ale na produkci energetických plodin. Dnešní moderní zemědělec je energetik. Druhým důvodem je pak to, že naprosto zklamal zpracovatelský průmysl. Zmizelo mnoho menších, okresních zpracovatelů potravin. To se dělo hlavně v divokých 90.-tých letech naprosto neřízenou privatizací těchto provozů, kdy mnoho zpracoven bylo zprivatizováno a následně vytunelováno. Pamatuji si například na Plzeňskou mlékárnu, kde po jejím krachu zůstalo zemědělcům asi 150 mil Kč nedobytných pohledávek za mléko a ti následně zlikvidovali svůj mléčný skot. Ti menší zpracovatelé, kteří přežili a snažili se, těm stát příliš nepomohl. Cílená podpora byla soustředěna pouze na ty největší zpracovatele. Ti však nejsou schopni zpracovat produkty našich zemědělců.


Výsledkem je pak to, že se naše komodity vyváží za hranice, zpracovatelé z okolních zemí je zpracují a finalizují do konečných výrobků s přidanou hodnotou a dovezou. Tím pak hlavně vzniká záporné obchodní saldo. A co s tím?


Je třeba, abychom začali velmi silně podporovat nové menší regionální zpracovatele přímo na farmách a v zemědělských podnicích. Velcí potravinovou soběstačnost nezajistí, musí být doplněni právě těmito menšími regionálními výrobci. Na mnoha setkáních se mi mnozí velcí vysmáli se sdělením, že malí tady nemají šanci. Opak je pravdou. My malí výrobci potravin máme obrovskou šanci, o naše výrobky je obrovský zájem, ale podpora od státu u nás není, jako v západních zemích. Neustálé a nesmyslné kontroly jsou dalším šikanujícím prvkem státu. V zemích jako Francie, Německo či Belgie, je pomoc regionálních producentů potravin naprosto nesrovnatelná. U nás se zřejmě velcí bojí, že bychom jim vzali kšeft, ale to není pravda. Malí mohou být skvělým doplňkem pro spotřebitele a řešením proti dovozu nekvalitních potravin z okolních zemí. Český spotřebitel již vyhledává lokální farmářské výrobky, ale je jich obrovský nedostatek. Přitom z Evropských peněz by naše Ministerstvo Zemědělství mohlo na tyto aktivity alokovat daleko větší množství dotací a podpor. Stačí jen chtít.


Autor:466 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše