Přinášíme do politiky zdravý selský rozum. Naším posláním je ochrana přírody a krajiny, kde agrárníci hrají nezastupitelnou roli.

  Tvrdíme, že zemědělci, farmáři, myslivci, včelaři, zahrádkáři, chalupáři, my všichni jsme agrárníci.

  Věříme, že věci jako sucho, zadržování vody v krajině, kvalita potravin, jejich regionalita a původ, ochrana lesa před kůrovcem a suchem, budou stále více rezonující témata naší budoucnosti.

Agrární priority ADS:

„NEJLEPŠÍ EKOLOG JE SPRÁVNĚ HOSPODAŘÍCÍ ZEMĚDĚLEC“
   To je naše hlavní heslo. Naším cílem je hlavně vysvětlovat, vymezit se proti množícím se doslova nepřátelům zemědělců, což se dnes děje už i na západě a postupně to přichází i k nám. Chceme propagovat všechny agrárníky proti velmi populistickým a extrémistickým aktivistům, kteří hlásají, že největší škůdce a původce klimatické změny je zemědělec. My, malí a střední farmáři, my, co máme vyrovnanou živočišnou a rostlinnou výrobu, vracíme organickou hmotu na pole, čímž pomáháme zadržovat vodu v krajině, produkujeme kvalitní potraviny jednak pro zpracovatele, ale rovněž je i finalizujeme do podoby regionálních potravin, my to děláme správně.

„ORGANICKÁ HMOTA ODVEZENÁ NA POLE A ZAORANÁ“
   Stejně jako v mnohých západních zemích přispívají regionální/krajské samosprávy k podpoře svých agrárníků v boji proti klimatické změně. Dostávají podporu za statková hnojiva odvezená na pole a zaoraná. Takové podpory u nás chybí stejně jako omezení finančních podpor pro ty největší, kteří to již nepotřebují a mají zisk i bez dotací. Tím se odčerpávají prostředky malým a středním farmářům, kteří je nejvíce potřebují.

„REGIONÁLNÍ POTRAVINY JSOU PRO SPOTŘEBITELE NEJLEPŠÍ“
   Chceme podporovat regionální producenty potravin a pomoci jim dostat se do obchodních sítí obchodů obchodů a velkých řetězců. Výrobou, prodejem a spotřebou regionálních potravin minimalizujeme uhlíkovou stopu převozem potravin často přes celou Evropu či svět.