Připravujeme kandidátky do krajských voleb 2020 

     Vážení členové ADS, podporovatelé, zájemci o členství, budoucí kandidáti, 

po historicky prvních volbách do EU, které byly naším výkopem na politickou scénu, se začínáme intenzivně připravovat na volby krajské, které pro nás budou naprosto klíčové a zásadní. Naším cílem je získat v každém kraji alespoň jeden mandát v každém krajském zastupitelstvu. Věříme, že v každém kraji získáme 2% hlasů voličů. To je cíl a zároveň nabídka do budoucích krajských koalic.

     V každém kraji chceme do koalice menších či středních politických stran. Jsme středová strana konzervativního typu. Nebráníme se žádné koalici, ale předem vylučujeme spolupráci s komunisty a levicovými či pravicovými populisty. 

     Náš program je jasný. podpora malých a středních farmářů v krajích, podpora výrobců regionálních potravin a řešení problému vody a sucha v krajině.

     Tvrdíme, že my, kterým není lhostejný osud naší krajiny, zemědělci, myslivci, vinaři, včelaři, rybáři, chataři a chalupáři, MY VŠICHNI JSME AGRÁRNÍCI. A nejlepší ekolog je dobře se chvající a hospodařící agrárník. 

     Vážení agrárníci, podpořte nás, pojďte na naši kandidátku, vy všichni, kteří milujete českou přírodu a krajinu. 

     V každém kraji máme svého krajského agrárníka, který má na starosti kandidátku a všechny přípravy na krajské volby 2020. Kontakty na ně viz seznam níže: